food_retail_safety

BEZBEDNOST HRANE

Dokaz odgovornog postupanja pri proizvodnji i prometu hrane, u današnjem globalnom svetu, postao je osnovni kriterijum potrošača širom sveta. Cilj sertifikacije sistema bezbednosti hrane je zaštita interesa potrošača kao i omogućavanje bezbednog funkcionisanja globalnog tržišta hrane.

Bureau Veritas Certification nudi širok spektar usluga sertifikacije kao pomoć organizacijama u ispunjavanju strogih zahteva i visokih standarda u pogledu kvaliteta i bezbednosti hrane te zaštite životne sredine i društvene odgovornosti. Usluge Bureau Veritasa pokrivaju celi prehrambeni lanac od primarne proizvodnje do gotovih proizvoda.