BV-Serbia-NDT-obuke-01

Obuke I sertifikacija u oblasti NDT

„Ispitni centar (CE SRB) Bureau Veritasa Srbija izvodi obuke, sertifikacije, produženja sertifikata, kao i resertifikacije osoba u oblasti NDT (Non Destructive Testing – Ispitivanje bez razaranja) za sva 3 nivoa  prema EN ISO 9712. Ispitni centar ja odobren od Sertifikacionog tela Bureau Veritasa Italija, koje je akreditovano kod Akreditacionog tela Italije (Acredia-član EA) prema EN ISO 17024. CE SRB odlikuje visoka fleksibilnost ka klijentima (cena, određivanje  termina, veličine grupa, mesto organizovanja obuka i sl.). Napominjemo da su naši sertifikati veoma cenjeni i da važe u više od 150 zemalja sveta“

Kontakt:

Goran Sofronić (Industry Manager & NDT Examination Center Manager)

+381 63 55 777 0, goran.sofronic@bureauveritas.com