oil_gas

NAFTA I GAS

NAFTA I GAS

Učesnici u naftnoj i gasnoj industriji zahtevaju visoke standarde u pogledu sigurnosti i isplativosti. Pomažemo klijentima u celom lancu za održavanje sigurne i efektivne proizvodnje uz istovremeni nadzor troškova.

NAŠA REŠENJA

Pružamo pomoć u dizajniranju i izgradnji vaše opreme i infrastrukture, istovremeno pružajući periodična ispitivanja koja vam omogućuju ispunjavanje zakonskih zahteva i bezbedan rad kroz ispunjavanje predviđenih tehnoloških parametara. Vršimo ocenu usaglašenosti koja vam omogućuje pravilno upravljanje imovinom.

U području distribucije nafte, gasa i naftnih derivata nudimo sledeće usluge:

⦁ procena uskladjenosti opreme i zaštitnih sredstava namenjenih radu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi u skladu sa zahtevima ATEX direktive i IECEx šeme

⦁ zaštita na radu i zaštita životne sredine

⦁ sprovođenje detaljnih ispitivanja