marine_offshore

POMORSTVO

Pomorska delatnost Bureau Veritas Serbia d.o.o. tiče se nadzora nad gradnjom brodova, praćenja brodova tokom eksploatacije, kontrole brodske opreme za novogradnje kako u Srbiji tako i u inostranstvu.

Bureau Veritas Serbia d.o.o. pruža usluge sertifikacije prema međunarodnom kodeksu upravljanja za bezbedan rad brodova i sprečavanje zagađenja (ISM) te međunarodnom kodeksu bezbednosne zaštite brodova i luka (ISPS), savetodavnih usluga kao i obuke u skladu s međunarodnim kodeksima ISM, ISPS, MLC 2006, Risk Assessment, Ship Detainment Prevention...

Bureau Veritas kao kompanija s međunarodnim iskustvom u klasifikaciji brodova i s time povezanim uslugama kao što su sertifikacija, obuka i savjetodavne usluge, koje mogu pomoći brodarima, brodogradilištima, proizvođačima brodske opreme, osiguravateljima, brokerima, bankarima te predstavnicima vlasti (zastavama).

Bureau Veritas može pomoći u širenju i razvijanju aktivnosti kako bi se išlo u korak s kvalitetom, zdravljem i bezbednošću, kao i zahtevima očuvanja životne sredine u pomorskoj industriji. Usluge Bureau Veritasa pokrivaju čitav životni vek jednog broda, od projektne faze preko nadziranja broda tokom eksploatacije pa sve do kraja njegove aktivnosti.