BV_sertifikacija

SERTIFIKACIJA SISTEMA MENADŽMENTA

SERTIFIKACIJA

Sertifikovati sistem upravljanja znači dokazati svojim kupcima i svim zainteresiranim stranama da je sistem upravljanja Vaše kompanije usklađen s međunarodno priznatim standardima, odnosno sa dobrom poslovnom praksom. Sertifikacija može značiti veću konkurentsku prednost, koja demonstrira snagu kompanije kao i njeno jasno opredjeljenje za stalno poboljšanje.

Sertifikacija nije samo priznanje koje daje nezavisna sertifikaciona kuća već mora dovesti do boljih poslovnih i finansijskih rezultata stalnim poboljšavanjem procesa koji postoje u organizaciji.

Organizacije koje su se obavezale na delotvornost i transparentnost procesa, bezbednost proizvoda i sistema za zaštitu životne sredine svesne su činjenice da im sertifikacija može osigurati trajno priznanje klijenata i zainteresiranih strana te ih uvesti u proces stalnog poboljšanja.

SERTIFIKACIJSKI ZNAK

Naš certifikacijski znak je prepoznat u celom svetu kao simbol za stručnost, profesionalnost i predanost. Sertifikacioni znak se može koristiti na svim marketinškim materijalima i on predstavlja simbol Vaše predanosti stalnom poboljšanju, što doprinosi stvaranju poverenja kod Vaših partnera, klijenata i dobavljača.

Za pravilno korišćenje sertifikacionog znaka izdali smo Upute za korišćenje sertifikacionog znaka kojim smo želeli osigurati da pravila upotrebe sertifikacionog znaka budu jasna svim našim klijentima.

Ukoliko imate pitanja u vezi korišćenja sertifikacionog znaka, obratite nam se i rado ćemo Vam pomoći.

PROVERA VALJANOSTI SERTIFIKATA

Provjera valjanosti certifikata - UKAS akreditacija

Sertifikati koji su izdani pod UKAS akreditacijom označeni su QR kodom te se njihova valjanost može proveriti putem aplikacije QR čitača.

QR kod (kraćenica od eng.Quick Response kod, odnosno brzi odgovor) tip je matričnog barkoda, ili tzv. dvodimenzionalnog koda. Za čitanje QR koda, morate imati QR kod čitač aplikaciju na svom tabletu ili smartphone uređaju.  QR aplikacija će pomoću fotoaparata očitati kod na sertifikatu i prikazati informacije unutar koda.

PROVJERA VALJANOSTI SERTIFIKATA - OSTALE AKREDITACIJE

Valjanost sertifikata koji su izdati pod drugim akreditacijama (HAA, ČIA, DANAK i dr.) može se proveriti putem broja telefona koji je naveden na dnu sertifikata ili putem elektronske pošte na: office.serbia@bureauveritas.com