Machinery-dir

DIREKTIVA 2006/42/EC - MACHINERY DIRECTIVE

Direktiva o mašinama se primenjuje na sledeće proizvode:

•    mašine;

•    zamensku opremu;

•    sigurnosne komponente;

•    dodatne delove za dizanje;

•    lance, užad i pletene kajševe;

•    zamenjive mehaničke prenosne uređaje;

•    delomično dovršene mašine.

EUROPEAN DIRECTIVE:

Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC