ISO 37001 - BORBA PROTIV KORUPCIJE 

Podmićivanje je prepoznato kao sveobuhvatni problem koji narušava poverenje javnosti u lokalnu i državnu upravu i Vladine  i javne institucije. Formalizacija sistema za osiguravanje usaglašenosti potaknuto je, ne samo pretnjom finansijskim kaznama organizacijama za čije predstavnike je utvrđeno da primaju ili daju mito, već i osobnom kaznenom ili građanskom odgovornošću direktora.
Objavljivanje standarda ISO 37001- Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije  (ABMS – Anti-bribery Management System) krajem 2016. godine, omogućuje organizacijama uspostavljanje procedura za identifikaciju i određivanje prioriteta obrade rizika podmićivanja, kao i za osposobljavanje i održavanje kompetencija svojih zaposlenih i poslovnih saradnika koji rade za ili u ime organizacije.

ZAŠTO PRIMENITI ISO 37001?

ISO 37001:2016 (ABMS) se može primeniti na organizacije svih veličina i vrsta, bilo da se radi o preduzećima, telima javnog sektora ili u drugama. Standard ISO 37001 se može integrisati u postojeći program usklađenosti prema ISO 19600 Smernice o sistemima upravljanja usklađenosti ili se može uspostaviti kao samostalan sistem upravljanja.

Standard ISO 37001 se temelji na strukturi visokog nivoa prema Aneksu SL što omogućava lakšu integraciju sa sistemima menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, zdravljem i bezbednošću na radu ili drugim sistemima upravljanja.

Formalizovanjem osposobljavanja i definisanjem proceduralnog pristupa poslovnom integritetu, ISO 37001 omogućuje organizacijama da:

• Prepoznaju mesta koja su najizloženija riziku podmićivanja i uspostave primerene mere;

• Smanje rizik od kaznenog progona zbog neusklađenosti s lokalnim ili međunarodnim zakonskim propisima za borbu protiv korupcije;

• Pokažu etičko vođenje koje uključuje zaposlene i poslovne saradnike;

• Obnove poverenje javnosti, kupaca, interesnih strana i unutrašnje poverenje nakon što se dogodio slučaj podmićivanja.

ZAŠTO SERTIFIKOVATI ISO 37001?

• Dokažite da je vaša organizacija provela "razumne i razmerne" mere za sprečavanje podmićivanja i poštovanje zakona;

• Povećajte ugled organizacije i izbegnite troškove i reputacijske rizike povezane s podmićivanjem;

• Osigurajte integritet svoje organizacije vlasnicima, direktorima, zaposlenima, regulatorima i poslovnim saradnicima.