food_retail_safety

FSCC GLOBALNI STANDARD ZA SIGURNOST HRANE

 

ŠTO JE FSSC 22000?

FSSC 22000 je sertifikaciona šema priznata od GFSI - Global Food Safety Initiative (Globalna inicijativa za bezbednost hrane) koju su organizovali najveći svetski trgovački lanci.

Naime GFSI nije prihvatila standard ISO 22000 zbog nedovoljno opisanih preduslovnih programa te je iz tog razloga nastala nova sertifikaciona šema FSSC 22000. Standard postavlja zahteve za procenu sistema bezbednosti hrane za kompanije koje proizvode prehrambene proizvode.

ŠTO JE FSSC SERTIFIKACIONA ŠEMA?

FSSC 22000 objedinjuje zahteve standarda ISO 22000 Sistemi upravljanja bezbednošću hrane - Zahtevi za svaku organizaciju u lancu hrane i standarda ISO/TS 22002-1 Preduslovni programi za sigurnost hrane 1.deo: Proizvodnja hrane kao i ISO/TS 22002-2 Preduslovni programi za bezbednost hrane – 2. deo: Catering.

fssc-22000_09

 

FSSC 22000 međunarodni ISO standard, izrađen prema zahtevima GFSI-a te je zbog toga potpuniji standard koji prihvataju svi trgovački lanci.

Zahtevi ISO/TS 22002-1:2009:

⦁ izgradnja i raspored zgrada,

⦁ raspored prostorija i radnog prostora,

⦁ infrastruktura objekata,

⦁ odlaganje otpada,

⦁ adekvatnost opreme, njeno čišćenje i održavanje,

⦁ rukovanje nabavljenim materijalima,

⦁ mere za sprečavanje unakrsne kontaminacije,

⦁ čišćenje i sanitacija,

⦁ pest kontrola( sluzba za dezinsekciju,dezinfekciju i deratizaciju)

⦁ prostori za ličnu higijenu i zaposlene,

⦁ dorada,

⦁ postupci povlačenja proizvoda,

⦁ skladištenje,

⦁ informacije o proizvodu i svest potrošača,

⦁ zaštita hrane

Proizvođači koji su već sertifikovanii prema ISO 22000 mogu nadograditi sistem primenom  ISO/TS 22002-1 kako bi dobili sertifikat prema FSSC sertifikacionoj šemi.

Više o FSSC 22000 pročitajte ovde