atex-irektiva.14-34-eu

ATEX – DIREKTIVA 2014/34/EU

SERTIFIKACIJA EX OPREME I ZAŠTITNIH SISTEMA

U skladu sa zahtevima evropske direktive 2014/34/EU (ATEX) možemo ponuditi usluge sertifikacije opreme i zaštitnih sistema prema sledećim prilozima direktive:

Prilog III - MODUL B: EU ISPITIVANJE TIPA

Prilog IV - MODUL D: USAGLAŠENOST S TIPOM NA OSNOVU OBEZBEĐENJA KVALITETA POSTUPKA PROIZVODNJE

Prilog V - MODUL F: USAGLAŠENOST S TIPOM NA OSNOVU PROVJERE PROIZVODA

Prilog VI - MODUL C1: USAGLAŠENOST S TIPOM NA OSNOVU UNUTRAŠNJE KONTROLE PROIZVODNJE I NADZIRANOG ISPITIVANJA PROIZVODA

Prilog VII - MODUL E: USAGLAŠENOST S TIPOM NA OSNOVU OBEZBEĐENJA  KVALITETA PROIZVODA

Prilog IX - MODUL G: USAGLAŠENOST NA OSNOVU POJEDINAČNE PROVERE

Takođe nudimo uslugu skladištenje tehničke dokumentacije neelektrične Ex opreme u skladu s Prilogom VIII ATEX Direktive 2014/34/EU.

Uz usluge ATEX sertifikacije možemo sprovesti i postupak sertifikacije  prema međunarodnom IECEx Sistemu (IECEx sertifikat) u saradnji s ATEX i IECEx sertifikacionim telima unutar Bureau Veritas grupe.

Ex-znak

 

Dodatno na području protiveksplozivne zaštite nudimo i sledeće usluge:

 • kontrolu opreme u protiveksplozivnoj zaštiti prema posebnim zahtevima klijenata
 • postupak ocenjivanja u vezi s neobaveznim sertifikovanjem opreme kategorije 3
 • pregled tehničke dokumentacije i pripremu stručnog mišljenja u vezi s protiveksplozivnom zaštitom opreme i postrojenja
 • pripremu i sprovođenje treninga i obuke radi upoznavanja klijenata sa zahtevima direktive i zahtevima standarda iz područja protiveksplozivne zaštite
 • pregled Ex opreme u postrojenju i izveštavanje o neusaglašenostima koji mogu narušiti protiveksplozivnu zaštitu
 • podršku prilikom odabira Ex opreme i zaštitnih sistema u fazi projektovanja novih ili modifikovanja postojećih postrojenja.

Dodatno na području protiveksplozivne zaštite nudimo i sledeće usluge:

 • kontrolu opreme u protiveksplozivnoj zaštiti prema posebnim zahtevima klijenata
 • postupak ocenjivanja u vezi s neobaveznim sertifikovanjem opreme kategorije 3
 • pregled tehničke dokumentacije i pripremu stručnog mišljenja u vezi s protiveksplozivnom zaštitom opreme i postrojenja
 • pripremu i sprovođenje treninga i obuke radi upoznavanja klijenata sa zahtevima direktive i zahtevima standarda iz područja protiveksplozivne zaštite
 • pregled Ex opreme u postrojenju i izveštavanje o neusaglašenostima koji mogu narušiti protiveksplozivnu zaštitu
 • podršku prilikom odabira Ex opreme i zaštitnih sistema u fazi projektovanja novih ili modifikovanja postojećih postrojenja.

EUROPEAN DIRECTIVES:

Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (recast) Text with EEA relevance

Directive 1999/92/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1999 on minimum requirements for improving the safety and health protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres (15th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)