shutterstock_566863540

ISO 22716 - KOZMETIČKA INDUSTRIJA

DOBRA PROIZVODNA PRAKSA NA PODRUČJU KOZMETIČKE INDUSTRIJE

POSLOVNI IZAZOV

Dobra proizvodna praksa (GMP – Good Manufacturing Practices) jedan je od glavnih stupova novog europskog kozmetičke grane. Zakonodavstvo postavlja visoke zahteve u korist bezbednosti potrošača. Svi kozmetički proizvodi kojima se trguje u EU moraju biti proizvedeni u skladu s načelima GMP-a, što je opisano i međunarodnim standardom ISO 22716. Zakonodavstvo obavezuje sve učesnike u lancu snabdevanja kozmetičkim proizvodima: proizvođače sastojaka i kozmetičkih proizvoda, distributere i trgovce kako iz europskih, tako i drugih zemalja sveta.
REŠENJE

ŠTA ZNAČI DOBRA PROIZVODNA PRAKSA U KOZMETIČKOJ INDUSTRIJI PREMA ISO 22716 SERTIFIKATU?

Dobra proizvodna praksa u kozmetičkoj industriji skup je praktičnih saveta, poslovnih pravila i organizacijskih smernica posebno usmerenih na ljudske, tehničke i administrativne faktore koji utiču na kvalitetu proizvoda. Cilj dobre proizvodne prakse je identifikovati aktivnosti koje vode ka tome da konačni proizvod udovolji očekivanim zahtevima, a samim time i bezbednost proizvoda.

ISO 22716 je standard koji opisuje dobre proizvodne prakse u kozmetičkoj industriji. Napisana je u saradnji sa stručnjacima kozmetičke industrije i promiče korišćenje najboljih metoda na tom području. Područje primene standarda ISO 22716 nije ograničeno samo na proizvodne delatnosti, već uključuje i inspekciju, skladištenje i otpremu.

ISO 22716: PREDNOSTI ZA VAŠU ORGANIZACIJU

• potvrda usklađenosti vašeg sistema menadžmenta s novim zakonskim zahtevima.

• spremnost na zakonsku inspekciju od strane zdravstvenih tela.

• dokaz zainteresiranim stranama (zastupnicima, uvoznicima, trgovcima ...) da su vaši procesi i oprema u skladu s dobrom poslovnom praksom.

• poverenje potrošača.

• pristup EU i ostalim svetskim tržištima.