RED-Dir

2014/53/EU - RED DIREKTIVA 

U skladu sa zahtevima evuropske direktive 2014/53/EU (RED) možemo ponuditi usluge ocenjivanja usaglašenosti prema prilogu III - MODULU B: EU ISPITIVANJE TIPA

Navedene usluge nudimo u saradnji s prijavljenim sertifikacionim telom unutar Bureau Veritas grupe.
EUROPEAN DIRECTIVE:

Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment