BV__0010894_0

EN ISO 3834, EN 15085 - SERTIFIKACIJA MENADŽMENTA KVALITETOM PRI ZAVARIVANJU PROIZVOĐAČA ZAVARENIH PROIZVODA I KONSTRUKCIJA

Zavarivanje u industriji uobičajen je i obično neophodan način spajanja pojedinih metalnih delova u poluproizvode ili gotove proizvode poput: nosećih konstrukcija, opreme pod pritiskom, mašinske opreme, prevoznih sredstava i sl. Kao i svaki proces u industriji, i zavarivanje zahteva određeni nivo kvaliteta. Iako bi proizvođači teorijski mogli u bilo koje vreme sveobuhvatno proveriti kvalitet svakog pojedinog zavarenog spoja, to u praksi predstavlja ogromne troškove, koji su neprihvatljivi. Iz tog razloga proizvođačima je efikasnije da uspostave sistem menadžmenta kvalitetom pri zavarivanju postižući zahtevani nivo kvaliteta.

Standard EN ISO 3834 obuhvata zahteve za kvalitet zavarivanja topljenih metalnih materijala, dok standard EN 15085 obuhvata specifičnosti vezane za železnička vozila i železničke komponente.

U zavisnosti od složenosti proizvodnje i zavarivanja (vrsta i složenost proizvoda, raznolikost korišćenih materijala, postupci zavarivanja itd.), proizvođači biraju nivo kvaliteta (2, 3 ili 4) prilikom izvođenja zavarivačkih radova.

Udovoljavajući zahtevima standarda EN ISO 3834 i na temelju potvrde nezavisne institucije, kao što je Bureau Veritas, proizvođač u proizvodnji uspostavlja zahteve za postizanje određenog kvaliteta zavarivačkih radova. Sa dobijenim sertifikatom, proizvođač dokazuje kvalitet proizvodnje u svom poslovnom okruženju, istovremeno povećavajući poverenje kupaca/klijenata.

OCENA USAGLAŠENOSTI KONSTRUKCIJSKIH KOMPONENATA EN 1090

Ovaj evropski standard utvrđuje zahteve za procenu usaglašenosti performansi karakteristika za konstrukcioni čelik i aluminijumske elemente i višekomponentne sisteme plasirane na tržište kao građevinski proizvodi. Procena usaglašenosti obuhvata karakteristike proizvodnje, i gde je odgovarajuće karakteristike projektovanja konstrukcije. Ovaj evropski standard obuhvata takođe i procenu usaglašenosti čeličnih elemenata koje se koriste u spregnutim čeličnim i betonskim konstrukcijama. Elementi se mogu koristiti direktno u građevinskim objektima ili kao konstrukcijski elementi u formi višekomponentnih sistema.