TPED-dir

2010/35/EU - TPED DIREKTIVA 

Pokretna oprema pod pritiskom kao što su posude pod pritiskom, cisterne, plinske mašine i pribor pod pritiskom, treba zadovoljiti zahteve TPED direktive da bi se mogla staviti na tržište Evropske unije.

Nudimo usluge potvrđivanja usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom u skladu sa zahtevima evropske direktive 2010/35/EU (TPED).

EUROPEAN DIRECTIVE:

Directive 2010/35/EU of the European Parliament and of the Council of 16 June 2010 on transportable pressure equipment