chemicals

HEMIJSKA I FARMACEUTSKA INDUSTRIJA

Zbog prirode svojih proizvoda i procesa, hemijska i farmaceutska industrija strogo su kontrolisane i regulisane. Ukoliko vaša organizacija deluje u industriji farmaceutskih ili hemijskih proizvoda, svesni ste važnosti upravljanja kvalitetom, životnom sredinom kao i zdravljem i bezbednošću na radu tokom proizvodnog procesa.

Nudimo vam globalnu stručnost i pomoć u uslugama poput kontrole i provere, merenja, analize rizika, ali i potporu pri sertifikovanju vaših sistema i procesa.

UREDBA REACH

REACH je uredba EU prihvaćena kako bi se poboljšala zaštita ljudskog zdravlja i životne sredine s obzirom na opasnosti koje mogu predstavljati hemikalije.

Bureau Veritas može vam pomoći da definisite svoje obaveze prema uredbi. Za trgovce na malo, robne marke i uvoznike, nudimo sveobuhvatna rešenja za osposobljavanje i podizanje svesti o testiranju za SVHC (tovar visokog rizika). Naša EU REACH savetodavna usluga omogućuje vam jednostavan pristup stručnjacima koji vas mogu savetovati o usklađivanju sa REACH uredbom.

ATEX

U skladu sa zahtevima europske direktive 2014/34/EU (ATEX) možemo ponuditi usluge sertifikacije opreme i zaštitnih sredstava.

Uz usluge ATEX sertifikacije možemo sprovesti i postupak sertifikacije  prema međunarodnom IECEx Sistemu (IECEx certifikat) u suradnji s ATEX i IECEx sertifikacionim telima unutar Bureau Veritas grupe.

SUDOVI POD PRITISKOM

Oprema pod pritiskom kao što su sudovi pod pritiskom, generatori pare, rezervoari pod pritiskom, industrijski cevovodi i alati pod pritiskom s najvećim dopuštenim pritiskom većim od 0,5 bara, treba zadovoljiti zahteve PED direktive da bi se mogla označiti CE oznakom i da bi se mogla staviti na tržište Europske unije.

Sertifikujemo i kontrolišemo usklađenost vaših sudova pod pritiskom sa zakonskom regulativom i standardom sigurnosti i kvaliteta.