sertifikacija_proizvoda

SERTIFIKACIJA PROIZVODA

Bureau Veritas Serbia d.o.o. u mogućnosti je pružiti sledeće usluge:

⦁    energetski auditi

⦁    verifikacija izveštaja o emisiji gasova

⦁    nadzor u zavarivanju

⦁    SCC sertifikacija

⦁    PED / TPED / CDG

⦁    sertifikacija proizvođača zavarenih konstrukcija prema EN3834, EN15085, EN1090

⦁    sertificiranje zavarivača prema EN287, EN9606

⦁    atestiranje postupaka zavarivanja prema EN15614

⦁    ATEX