BV_948056

INSPEKCIJE DRUGE I TREĆE STRANE

Smanjenjem životnog ciklusa proizvoda i vremena potrebnog za stavljanje proizvoda na tržište, sve je veći izazov isporuka kvalitetnih proizvoda na vreme. Ako se ustanovi da proizvod ne ispunjava odgovarajuće specifikacije kvaliteta za tržište, bilo nakon ili u fazi proizvodnje, rezultat može biti: gubitak proizvoda i prihoda, kašnjenje isporuke ili izgubljeni materijal, te potencijalni rizik vraćanja proizvoda proizvođaču.

Razlike između inspekcije druge i treće strane su:

• Inspekcija druge strane je inspekcija koja se sprovodi pod vođstvom klijenta i zahtevima klijenta.

• Inspekcija treće strane je inspekcija, koju Bureau Veritas sprovodi kao nezavisno telo. Naši izveštaji / potvrde nezavisni su od ugovornih obaveza. Bureau Veritas je akreditovano inspekcijsko telo tipa A prema standardu EN ISO/IEC 17020.

• Inspekcija druge strane je provera kvaliteta proizvoda prema unapred utvrđenim specifikacijama kvaliteta, propisanih od strane kupca i koja se sprovodi u ime kupca, pre, tokom i / ili nakon procesa proizvodnje. Pre procesa proizvodnje, sirovine (materijali) se mogu pregledati kako bi se utvrdilo zadovoljavaju li sami materijali zahtevane specifikacije. Tokom procesa proizvodnje, proizvodi/poluproizvodi se pregledaju u fabrici kako bi se potvrdilo da su zadovoljeni zahtevi i specifikacije kvaliteta. Nakon proizvodnje, roba (proizvod, poluproizvod) se može pregledati pre utovara i istovara radi provere da li je odobreni finalni proizvod otpremljen i primljen prema zahtevima kupca. Inspekcije tokom različitih faza proizvodnje mogu pomoći i kupcima i proizvođačima da prate ispunjavanje zahteva kvaliteta proizvoda i podržavaju pravovremenu isporuku kvalitetnih proizvoda.

• Inspekcija treće strane je provera kvaliteta proizvoda prema unapred utvrđenim specifikacijama kvaliteta pre, tokom i / ili nakon procesa proizvodnje. Pre procesa proizvodnje, sirovine (materijali) se mogu pregledati kako bi se utvrdilo zadovoljavaju li sami materijali zahteve specifikacije. Tokom procesa proizvodnje proizvodi se pregledaju u fabrici, kako bi se potvrdilo da su zadovoljeni zahtevi i specifikacije kvaliteta. Nakon proizvodnje, roba se može pregledati pre utovara i istovara radi provere da li je odobreni konačni proizvod otpremljen i primljen prema zahtevima kupca. Inspekcije tokom različitih faza proizvodnje mogu pomoći i kupcima i proizvođačima da prate ispunjavanje zahteva kvaliteta proizvoda i podržavaju pravovremenu isporuku kvalitetnih proizvoda.

Program inspekcije treće strane može pomoći vašem preduzeću da:

• Ojača i zaštititi imidž i reputaciju brenda,

• Poboljša karakteristike dobavljača i kvaliteta proizvoda, da minimizira rizik od gubitka proizvoda, odbacivanja i troškova povraćaja,

• Podstakne trajno poboljšavanje sistema kvaliteta i performansi, kako bi to koristilo i kupcu i proizvođaču,

• Zaštiti prihode od prodaje, pomažući u sprečavanju kašnjenja isporuke i plaćanja penala, vraćanja nekvalitetnih materijala ili proizvoda;