ISO_22000_2018

ISO 22000 - SISTEM UPRAVLJANJA BEZBEDNOŠĆU HRANE

ŠTA JE ISO 22000?

ISO 22000 je međunarodni standard koji postavlja zahteve za uspostavljanje i održavanje celog i učinkovitog sistema upravljanja bezbednošću hrane. ISO 22000 definiše zahteve za upravljanje bezbednošću hrane koje moraju zadovoljiti sve organizacije u lancu snadbevanja hranom kako bi pokazali svoju sposobnost kontroliranja rizika i osigurali da je hrana bezbedna za konzumiranje.

Standard je utemeljen na procesnom pristupu te zahteva definisanje odgovornosti i mera kontrole za sve učesnike u lancu hrane. Standard postavlja zahteve za uspostavljanjem efektivne komunikacije između proizvođača, dobavljača i kupaca, dodatne zahteve za neprekidnim preispitivanjem efikasnosti i efektivnosti sistema kao i implementacijom HACCP principa u kombinaciji s primenom preduslovnih programa kao i zahteve za upravljanje.

Sistem upravljanja bezbednošću hrane ISO 22000 u svoje poslovanje uvode kompanije koje se bave proizvodnjom, transportom, skladištenjem, pripremom i prodajom hrane, a sve kako bi kroz preventivno delovanje potrošačima osigurali bezbednu hranu.

PREDNOSTI PRIMENE STANDARDA ISO 22000:

⦁ ISO 22000 Vam pomaže upravljati rizicima u vezi sa hranom

⦁ Postavlja temelj za stalno poboljšavanje sistema upravljanja bezbednosti hrane

⦁  Osigurava poverenje kupaca i drugih zainteresiranih strana

⦁  Omogućava sledivost i efektivnu komunikaciju unutar celog lanca proizvodnje i prodaje hrane

⦁ Kompatibilan je sa drugim ISO standardima (ISO 9001)