Bioloska-bezbednost-010

Sertifikacija biološke bezbednosti

Izbijanje zarazne bolesti na radnom mestu može se dogoditi u bilo kojem trenutku. Bureau Veritas sertifikacija biološke bezbednosti primenjuje sistemski pristup menadžmentu koji zahteva primenu industrijski usklađenih sanitarnih protokola koji pružaju bezbedno poslovno okruženje za radnike i kupce.

Nedostatak pripremljenosti na radnom mestu može potencijalno pogoršati posledice izbijanja zarazne bolesti, bez obzira da li se radi o COVID-19 ili gripu. Kako bi rizik od zaraze smanjili na najmanju moguću meru i obezbedili zdravlje i bezbednost, organizacije moraju što je bolje moguće pripremiti sebe i za svoje zaposlene.

Naša shema sertifikovanja biološke bezbednosti temelji se na sistemu menadžmenta koji zahteva da razvijete i primenite najbolje prakse kontrola, preventivne mere i sanitarne protokole koji su usklađeni s primenjivim zahtevima relevantnih tela. Ovaj je program važan za omogućavanje da svojim ključnim zainteresovanim stranama, uključujući zaposlene, kupce, javnost i vlast, pokažete svoju predanost dobrobiti na radnom mestu i nesmetanom pružanju usluga.

KLJUČNE PREDNOSTI

 • SMANJITE RIZIK KONTAMINACIJE

  i/ili infekcije radi izlaganja na radnom mestu.

 • BOLJE SE PRIPREMITE ZA BUDUĆE EPIDEMIJE

  Kako bi osigurali zdravlje i bezbednost

 • POKAŽITE LIČNU OPREDELJENOST

  sigurnom radnom okruženju i neprekidnim isporučivanjem usluga zainteresovanim stranama

 • OBEZBEDITE USKLAĐENOST

  s primenjivim zakonskim i regulatornim zahtevima za upravljanje rizicima zaraznih bolesti

SERTIFIKACIJA BIOLOŠKE SIGURNOSTI - SREDIŠTE SIGURNOG MESTA RADA

Standard za sertifikaciju biološke bezbednosti  razvili su Bureau Veritas eksperti iz područja sertifikacije, zdravlja i bezbednosti u skladu sa najnovijim smernicama koje se odnose na strategije upravljanja rizikom od zaraznih bolesti. Sistem menadžmenta biološkom bezbednošću uspostavlja politiku preduzeća koja se odnosi na nadzor zdravlja zaposlenih i primenu sanitarnih protokola na radnom mestu kako bi se na najmanju meru smanjio rizik od kontaminacije nakon izbijanja zarazne bolesti. Sistem menadžmenta uključuje akcioni plan zasnovan na proceni rizika koji obrađuje područja kao što su obaveza usklađenosti, bolovanja, unakrsnu obuku zaposlenih i prekide aktivnosti. Redoviti interni auditi i inspekcije sistema menadžmenta obezbeđuju usklađenost i trajno poboljšanje.

PRAVI RESURSI ZA USPEŠNU IMPLEMENTACIJU

Kako bi se obezbedila usklađenost sa politikom i protokolima povezanim s rizikom od zaraznih bolesti, preduzeća moraju utvrditi i održavati primerene resurse i kompetencije. Sistem menadžmenta biološkom bezbednošću zahteva utvrđivanje i obezbeđivanje tih resursa, kao što su maske za lice, dezinficiona sredstva i slično. Osim toga, BSMS zahteva da kompetencije zaposlenih ispunjavaju obaveze usklađenosti i da se poboljšavaju, kako bi se uklonile bilo koje neusaglašenosti. Preduzeća moraju uspostaviti i odgovornosti za komunikaciju i primerene komunikacionee kanale za raspodelu informacija zaposlenima, kupcima, posetiocima, dobavljačima, podizvođačima i pružiocima usluga.

NADZOR OPASNOSTI NA MESTIMA RADA

Nadzor opasnosti na radnom mestu presudan je za smanjenje infekcije tokom izbijanja zarazne bolesti. Sistem menadžmenta biološkom bezbednošću zahteva najefektivnije mere zaštite primenjene u obliku inženjerskih i administrativnih mera, sigurnih radnih praksi i odgovarajuće upotrebe lične zaštitne opreme. Za inženjerske i administrativne mere to može uključivati postavljanje fizičkih barijera i prilagođavanje radnog vremena radi promicanja fizičkog distanciranja. Sigurne radne prakse osiguravaju procedure za smanjenje trajanja i učestalosti izlaganja opasnostima, dok lična zaštitna oprema može pružiti dodatnu zaštitu od određene izloženosti.