Kontaktirajte nas

ISO 26000 - DRUŠTVENA ODGOVORNOST
 

PROCENA USKLAĐENOSTI PREMA ISO 26000

Kompanije i organizacije nisu izolovane u svom poslovanju, stoga je njihov odnos prema društvu i okolini u kojem deluju presudan faktor za njihovo uspešno poslovanje.

Društvena odgovornost poslednjih je godina postala glavna tema koja proizlazi iz sve jačeg pritiska javnosti i organizacija uopšte. Jasna je potreba za verodostojnim poslovnim praksama koje pokazuju društvenu odgovornost.

Kako bi odgovorila na ta pitanja, Međunarodna organizacija za standardizaciju pokrenula je prve dobrovoljne smernice o Korporativnoj društvenoj odgovornosti (CSR).

ŠTA JE ISO 26000?

ISO 26000 je preporuka, a ne zahtev, pa se ne može sertifikovati kao ostali poznatiji ISO standardi. Umesto toga, pomaže razjasniti šta je društvena odgovornost, pomaže kompanijama i organizacijama da prevode principe u delotvorne akcije i pruža najbolje prakse o korporacijskoj društvenoj odgovornosti na globalnom nivou. Namenjen je svim vrstama organizacija, bez obzira na njihovu delatnost, veličinu ili lokaciju.

Procena prema ISO 26000 uključuje mnoga merenja koja se odnose na uključenost interesne strane i obuhvata sedam osnovnih tema: upravljanje organizacijom, ljudska prava, radni odnosi, okolina, poštene poslovne prakse, pitanja potrošača, uključivanje i razvoj zajednice.

Ova smernica nudi sistematski pristup procenjivanju i proceni društvene odgovornosti unutar četiri temeljne dimenzije: integracija društvene odgovornosti preduzeća, uključivanje interesne strane, komunikacija i transparentnost te rezultati i napredak.

Koje su ključne prednosti procene usklađenosti prema ISO 26000?

• Strateška prednost u odnosu na konkurenciju

• Jednostavniji interni procesi i osiguranje implementacije opredjeljenja za društvenu odgovornost i održivost

• Zaštita imidža organizacije i povećanje zadovoljstva kupaca