elctro-comp

EMC 2014/30/EU

ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST

U skladu sa zahtevima evropske direktive 2014/30/EU (EMC) možemo ponuditi usluge ocenjivanja usaglašenosti prema prilogu III - MODULU B: EU ISPITIVANJE TIPA

Navedene usluge nudimo u saradnji s imenovanim sertifikacionim telom unutar Bureau Veritas grupe.

EUROPEAN DIRECTIVES:

Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility