bezb-info-02

POSTUPANJE SA PRIGOVORIMA I ŽALBAMA

Potrebe i zahtevi naših klijenata kao i svih zainteresovanih strana su naš najveći prioritet.

Svakoj vašoj povratnoj informaciji, žalbi ili prigovoru se pristupa izuzetno ozbiljno i, zahvaljujući sistemu koji smo usvojili za prijem prigovora, na svaku vaš prigovor se reaguje veoma brzo.

Ukoliko iz nekog razloga niste zadovoljni našom uslugom ili niste zadovoljni uslugom kompanije koju Bureau Veritas Srbija d.o.o., pozivamo vas da nam pošaljete svoj prigovor.

Samo popunite onlajn formular, koji će biti poslat direktno našem tehničkom odeljenju.

Samo popunite onlajn formular, koji će biti poslat direktno našem tehničkom odeljenju.

Procedura za postupanje sa prigovorima i žalbama se nalazi ovde