sun-987

UPRAVLJANJE ENERGIJOM
ISO 50001

SISTEMI MENADŽMENTA ENERGIJE

Potrošnja energije postala je jedan od ključnih faktora za organizacije, a ušteda energije smanjuje i vaše operativne troškove. Niža potrošnja energije takođe znači smanjenje emisija gasova staklene bašte i veću brigu za prirodne resurse i zaštitu okoline.
Predviđa se da će se uz ISO 50001 ostvariti ušteda od 60% u globalnoj potrošnji energije.

ISO 50001 je međunarodno priznati standard za sistem menadžmenta energije (EnMS) koji je objavila ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju).

PREDNOSTI KOJE DONOSI PRIMENA SISTEMA MENADŽMENTA ENERGIJE

Primenom sistema menadžmenta ISO 50001 organizacije stiču konkurentsku prednost i ostvaruju značajne uštede. Energetski intenzivne industrije i drugi sektori mogu postići značajna poboljšanja u potrošnji energije optimizacijom svoje potrošnje i korištenjem većeg udela obnovljivih izvora energije uz:

• objektivan i sveobuhvatan prikaz upotrebe i potrošnje energije,

• projekciju buduće potrošnje i pregled mogućnosti štednje,

• energetsku hijerarhiju koja usmerava napore ka poboljšanju,

• uspostavljanje osnovne potrošnje energije i praćenje daljnjeg poboljšanja,

• dokaz opredijeljenosti za održivost.

ISO 50001 se može integrirati u postojeće sisteme menadžmenta kvaliteta, okoline, zdravlja i sigurnosti na radu u svim organizacijama koje žele poboljšati i nadgledati svoju energetsku efikasnost.