Sist-men-usluge-01

SISTEM MENADŽMENT USLUGAMA

IZGRADITE KONKURENTSKU PREDNOST KVALITETNIJIM IT USLUGAMA

POSLOVNI IZAZOV

• Organizacije u današnjem globalnom vremenu, bez obzira na njihovu veličinu i industriju u kojoj posluju, sve više ovise o tehnologiji za dostavu i promociju proizvoda na tržište.  Navedeno dodatno otežavaju brze tehnološke promene.

• Bez obzira da li Vaša organizacija pruža usluge IT-a ili ovisi o internoj  IT podršci u upravljanju administrativnim i prodajnim procesima, trajno poboljšanje kvalitete Vašeg sistema menadžmenta IT uslugama u skladu sa zahtevima ISO 20000 uz neovisnu potvrdu sertifikacionog tela je ključan poslovni zahtev. Sve više organizacija zahteva ISO

20000 kao preduslov potpisivanja ugovora, i sertifikacija postaje obvezan poslovni zahtev.

ŠTA JE ISO 20000?

Međunarodno priznati standard Sistema menadžmenta uslugama u informacionim tehnologijama sadrži niz zahteva s ciljem postizanja doslednosti u upravljanju IT uslugama i infrastrukturom, unutrašnjoj ili spoljašnjoj, u korist zaposlenih i klijenata. Krajnji je cilj delotvorno upravljanje IT uslugama. Standard se temelji na ključnim procesima od izveštavanja o izvršenju pojedinih usluga, budžetiranju i računovodstvu za IT usluge, do bezbednosti informacije, upravljanju dobavljačima, incidentima, kao i upravljanju procesom izmena i isporuke postojećih i novih usluga.

KOME JE STANDARD NAMENJEN?

Pružaocima usluga IT-a koji žele izmeriti lični Sistema menadžmenta IT usluga kao osnovu za sertifikacioni audit. Pružaocima usluga IT-a za prezentovanje dosledne i visoke kvalitete unutrašnjim i spoljašnjim klijentima. Organizacijama usmerenim na poboljšanje kvaliteta ličnih  IT usluga kao i na povećanje produktivnosti uz smanjenje troškova u IT sektoru.

KOJE SU KLJUČNE PREDNOSTI?

Zbog zavisnosti organizacije o informacijama i sistemom informacija, poverljivost, integritet i dostupnost informacija bitni su za održavanje konkurentske prednosti i ugleda organizacije na tržištu. Ostale ključne prednosti su:

• Smanjenje troškova povećanjem produktivnosti

• Primena najbolje prakse

• ISO 20000 je svjtski priznat standard od strane IT industrije

• Bolja usklađenost između poslovnih ciljeva i IT-a, smanjivanje rizika i poboljšana komunikacija između poslovnih područja i informatike