Postupanje sa reklamacijama i žalbama

Potrebe i zahtevi naših klijenata kao i svih zainteresovanih strana predstavljaju naš najveći prioritet. 

Svakoj Vašoj povratnoj informaciji, reklamacijii ili žalbi se pristupalo ozbiljno pa se, zahvaljujući sistemu koji smo usvojili za primanje reklamacija, na svaku Vašu reklamaciju reaguje vrlo brzo.

Ukoliko iz nekih razloga niste zadovoljni našom uslugom ili niste zadovoljni uslugom firme koju je Bureau Veritas Srbija certifikovao, pozivamo Vas da nam pošaljete Vašu reklamaciju.  

Dovoljno je da popunite online obrazac, koji će biti poslan direktno našem tehničkom odeljenju.

Više informacija o našoj proceduri za upravljanje reklamacijama možete pročitati u našoj Politici upravljanja reklamacijama.

Politika rešavanja reklamacija stranaka ceritifikovanih po standardu FSC™