CSR Standardi društvene odgovornosti (SA 8000, SMETA, BSCI)

News

LISTA OBUKA-BUREAU VERITAS PERIOD DECEMBAR 2022

Nov. 8 2022

INTERNI AUDITOR
NAZIV OBUKE DATUM
CSR Standardi društvene odgovornosti (SA 8000, SMETA, BSCI) 8-9.12.2022
IATF 16949:2016 interni auditor 7-9.12.2022
Integrisani ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 interni auditor 15-16.12.2022
FSSC interni auditor 5-6.12.2022
GFSI Zahtev standarda i interni auditor 26 -27.12.2022
OSTALE OBUKE
NAZIV OBUKE DATUM
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 12.12.2022
VDA 6.3 Process audit 15-16.12.2022
Life Cycle Assessment (LCA) - Ocena životnog ciklusa proizvoda (standardi grupe ISO 14040) 13.12.2022
Klimatske promene i efekti GHG (greenhouse gases) 20.12.2022
Day 0 Lean Six Sigma 15.12.2022
Kontinuitet poslovanja i upravljanje vanrednim i kriznim situacijama 19-20.12.2022
FSC EUTR (EU Legal Timber Regulation) 14.12.2022
Implementation of the 8D method in problem solving 21-22.12.2022
GDPR Data protection officer 5-9.12.2022
Basic Measurement System Analysis (MSA) 26-27.12.2022

Napomena: minimalan broj polaznika je 5 za sve obuke.

Za sve dodatne informacije javite se putem e-maila na: office@bureauveritas.rs
ili putem telefona na: +38111 6149312