pod-zast-men

News

LISTA OBUKA-BUREAU VERITAS PERIOD APRIL 2023

Mar. 16 2023

INTERNI AUDITOR
NAZIV OBUKE DATUM
Integrisani ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 interni auditor 24-25.04.2023
IATF 16949:2016 interni auditor 10-12.04.2023
FSSC interni auditor 27-28.04.2023
IFS Zahtevi standarda i interni auditor 12-13.04.2023
ISO 37001- Anti-Bribery management systems interni auditor 26-27.04.2023
ISO 27001:2022 interni auditor  20-21.04.2023
IRCA OBUKE
NAZIV OBUKE DATUM
IRCA ISO 14001 – EMS Lead Auditor Training Course 24.04.-28.04.2023.
OSTALE OBUKE
NAZIV OBUKE DATUM
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 13.04.2023
VDA 6.3 Process audit 27-28.04.2023
Hygiene Management – zahtevi i primena u Food packaging industriji 10.04.2023
Klimatske promene i efekti GHG (greenhouse gases) -Klimatske promene i efekti gasova staklene baste 21.04.2023
Kontinuitet poslovanja i upravljanje vanrednim i kriznim situacijama 18-19.04.2023
FSC EUTR (EU Legal Timber Regulation) 19.04.2023
Liderstvo i krizni menadžment 20.04.2023
GDPR Data protection officer 24-28.04.2023
Value stream mapping (VSM) 06.04.2023
Life cycle Assessment (LCA)-Ocena životnog ciklusa proizvoda (standardi grupe ISO 14040) 12.04.2023

Napomena: minimalan broj polaznika je 5 za sve obuke.

Za sve dodatne informacije javite se putem e-maila na: office@bureauveritas.rs ili putem telefona na: +38111 6149312