News

IRCA – ISO 9001:2015 – KURS ZA AUDITORE / VODEĆE AUDITORE

 

Aug. 25 2020

KOME JE NAMENJEN?

• Onima koji planiraju i izvode provere treće strane sistema menadžmenta kvaliteta i koji žele međunarodno priznanje;

• Ljudima koji primjenjuju sistem menadžmenta kvalitetom u organizacijama;

• Predstavnicima menadžmenta;

• Ljudima koji obavljaju interne, procesne ili provere proizvoda.

CILJEVI
Cilj kursa je sticanje znanja i veština u vezi sa:

• Planiranje, obavljanje provera treće strane i izveštavanje o njihovim rezultatima, kao i predstavljanje metoda i tehnika provere;

• Uloge i odgovornosti proveravačkog tima;

• Analiziranje zahteva ISO 9001: 2015 i prikazivanje načina tumačenja usaglašenosti/neusaglašenosti;

• Na koji način sastaviti dokumentaciju sa provere – plan provere, upitnik, izveštaj o neusaglašenosti, izveštaj o proveri itd;

• Procenu pretpostavki za kontinuirano poboljšanje unutar organizacija procenjujući: uključenost rukovodstva, utvrđivanje konkretnih ciljeva i povezanih pokazatelja performansi, usaglašenost sa zakonodavstvom, kao I predstavljanje zaključaka menadžmentu.


BENEFITI

• Razumevanje teorije i prakse provera prema zahtevima ISO 9001:2015
    
• Razumevanje elemente ISO 19011 i ISO/IEC 17021 Standarda
    
• Razumevaanje glavnih pitanja i tema kvaliteta
    
• Planiranje i proveravanje prema kriterijumima proveere
    
• Uspešno izvršenje provere QMS
    
• Izrada jasnog, konciznog i odgovarajućeg izveštaj sa provera
    
• Komunikacija nalaza provere sa klijentima
    
• Potvrda kompetentnosti proverivača (jedna od uslova)


Trajanje: 5 dana

Cena: 450 €

Uslovi za učešće: Prema IRCA pravilniku

O kursu u PDF formatiu ovde

Registraciona forma