News

IRCA – ISO 14001:2015 - KURS ZA AUDITORE / VODEĆE AUDITORE

Aug. 25 2020

KOME JE NAMENJEN?

• Onima koji planiraju i obavljaju eksterne provere sistema menadžmenta zaštite životne sredine I koji žele međunarodno priznanje,

•  onima koji primenjuju sistem menadžmenta životne sredine u organizaciji,

• predstavniku menadžmenta,

• ljudima koji sprovode interne, procesne ili provere proizvoda


CILJVI

Cilj kursa je sticanje znanja i veština u vezi sledećeg:


• planiranje, obavljanje provera treće strane i izveštavanje o njihovim rezultatima, kao i predstavljanje metoda i tehnika provere;
    
• uloge i odgovornosti tima za provere;
    
• analiza zahteva ISO 14001: 2015 i prikaz kako interpretirati usaglašenosti/neusaglašenosti

• na koji način sastaviti dokumentaciju – plan provere, upitnik, izveštaj o neusaglašenosti, izveštaj o proverii itd.
    
• Procena pretpostavki za kontinuirano poboljšanje unutar organizacija procenjujući: uključenost rukovodstva, procesni pristup, utvrđivanje konkretnih ciljeva i povezanih pokazatelja performansi,  usaglašenost sa zakonodavstvom. Predstavljanje zaključaka menadžmentu.;

BENEFITI

• Razumevanje teorije i prakse provera prema zahtevima ISO 14001:2015
    
• Razumevanje elemenata ISO 19011 i ISO/IEC 17021 Standarda
    
• Razumevaanje glavnih pitanja i tema životne sredine
    
• Planiranje i proveravanje prema kriterijumima provere
    
• Uspešno izvršenje provere EMS
    
• Izrada jasnog, konciznog i odgovarajućeg izveštaja sa provera
    
• Komunikacija nalaza provere sa klijentima
    
• Potvrda kompetentnosti proveravača (jedna od uslova)

Trajanje: 5 dana

Cena: 450€

Uslovi za učešće: Prema IRCA pravilniku.

O Kursu u PDF formatu ovde

Registraciona forma