bureauveritas-sertification-01

KAKO POČETI KADA ORGANIZACIJA TRAŽI SERTIFIKAT OD STRANE BUREAU VERITAS CERTIFICATION?

Naša namera je da koristimo međunarodno priznate sisteme menadžmenta kako bismo dobili što više dodate vrednosti u oblasti na koju se odnosi odgovarajući sistem upravljanja. 

ISO standard predstavlja najbolju međunarodnu praksu u upravljanju određenim oblastima koju koriste hiljade uspešnih ljudi širom sveta.  
 

Sertifikacija sistema upravljanja: Kako započeti?   

I. Na početku projekta za korišcenje ISO sistema upravljanja treba planirati tri ključne faze:

• faza uspostavljanja sistema upravljanja organizacijom
• faza inicijalne i sertifikacione provere i sticanje sertifikata
• faza kontinuiranog poboljšanja internim korišćenjem ISO sistema upravljanja i eksternih provera   

II. Kako svaka organizacija ima svoje polazne tačke i specifičnosti, važno je na samom početku identifikovati ključne informacije i prilagoditi fazu uspostavljanja sistema upravljanja organizacijom. Preporučujemo kognitivni sastanak na kojem će biti dogovoreni odgovarajući koraci.

Molimo vas da nas kontaktirate lično ili slanjem upita preko veb stranice.