bezb-info-02

ISO 9001-2015- SISTEM MENADŽMENTA KVALITETA

POSLOVNI IZAZOV

Uspešne organizacije su one vođene kvalitetom, od načina na koji rade, preko nivoa usluge koje pružaju do proizvoda kojeg isporučuju. Usmerenost na kvalitetu obezbeđuje organizaciji bolje prepoznavanje novih mogućnosti na sve konkurentnijem globalnom tržištu. Ako je Vaša organizacija sertifikovana prema ISO 9001, to svedoči o Vašoj posvećenosti kvalitetu što omogućava postizanje boljih poslovnih rezultata.

Kvalitet se odnosi na sistem menadžmenta poslovanjem odnosno procesima. U cielom se svetu preduzeća usklađuju sa standardima koji su vezani za kvalitet, kako bi stekle veće poverenje partnera i klijenata.

Sertifikacijom prema ISO 9001 ili drugim standardom koji je specifičan za određenu  granu, dokazujete da se Vaše preduzeće obavezalo na kvalitet, a služi i kao merilo Vašeg napretka prema boljim poslovnim rezultatima.

REŠENJE

ŠTA JE ISO 9001?

ISO 9001:2015 je međunarodno priznat standard za menadžment kvalitetom, a primenjiv je na sve organizacije, neovisno o vrsti delatnosti i veličini organizacije. Temelji se na osam načela upravljanja koja su odraz dobre poslovne prakse, a njihovom se primenom u celosti ostvaruje poboljšanje rezultata organizacije:

• Usmerenost na kupca

• Vođenje

• Uključenost ljudi u postizanje ciljeva

• Procesni pristup

• Sistemski pristup upravljanju

• Trajno poboljšavanje

• Odlučivanje na osnovu činjenica

• Partnerski odnos s dobavljačima

PREDNOSTI UVOĐENJA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETA

Uz ISO 9001, Vaša organizacija dokazuje posvećenost kvalitetu i zadovoljstvu kupaca, osigurava da Vaši proizvodi i usluge ispunjavaju zahteve kupaca i Vama omogućava merenje napretka prema trajnom poboljšanju.

Struktura standarda ISO 9001 je takva da se postupak sertifikacije može provoditi istodobno s drugim standardima kao što su ISO 14001 Sistem menadžmenta zaštite životne sredine, ISO 45001 Sistem menadžmenta zdravlja i bezbednošću na radu i drugim standardima.