bezb-zdrav-na-radu

ISO 45001-SISTEM MENADŽMENTA ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU

ISO 45001
ZAŠTITITE ZDRAVLJE I POVEĆAJTE SIGURNOST NA RADU

POSLOVNI IZAZOV

• Zdravlje i bezbednost na radu direktno utiču na uspešnost poslovanja. Ulaganje u zdravlje i bezbednost nije samo trend koji je vezan uz društvenu odgovornost već je i mudra investicija. Na taj se način čuva zdravlje zaposlenih koji stoga postaju produktivniji i motivisaniji, a ujedno se smanjuje broj nesretnih slučajeva i izostanci s posla.

• Organizacije sve više vode računa o zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu, upravljajući rizicima i poboljšavajući pozitivne učinke svojih aktivnosti, proizvoda i usluga. Obavezujuća regulativa, razvoj ekonomske politike, upravljanje ljudskim resursima i druge mere sve se više koriste za posticanje razvoja zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

REŠENJE

• ISO 45001:2018 novi je međunarodni standard za sistem menadžmenta zdravlja i bezbednošću na radu (zamenjuje standard BS OHSAS 18001:2007).

• Standard ISO 45001 se temelji na strukturi visokog nivoa (HLS) kao i ostali ISO standardi. Struktura standarda je takva da se postupak sertifikacije može sprovoditi istovremeno s drugim standardima kao što su ISO 14001 Sistem menadžmenta zaštite životne sredine, ISO 9001 Sistem menadžmenta kvaliteta i drugim standardima.

PREDNOSTI UVOĐENJA SISTEMA MENADŽMENTA ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU:

• Smanjenje broja nezgoda i povreda na radu

• Razvoj i sprovođenje politike delotvornog menadžmenta zdravlja i bezbednošću na radu

• Dokaz opredeljenja najvišeg rukovodstva za delotvornost sistema menadžmenta zdravlja i bezbednošću na radu

• Upravljanje rizicima koji su povezani sa zdravljem i bezbednošću na radu.