zast-priv-01

BEZBEDNOST LIČNIH PODATAKA

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Svi smo svesni prednosti personaliziranih internetskih oglasa, povezivanja i pametnih zgrada koje omogućuju deljenje i čuvanje ličnih podataka. Međutim, svesni smo i potencijala za zloupotrebu naših podataka: privatnost nije samo pitanje bezbednosti nego i poverenja.
ISO 27701-SISTEM MENADŽMENTA PRIVATNOŠĆU INFORMACIJA

POSLOVNI IZAZOV

Uz složenost protoka podataka u današnjim poduzećima i njihovim   dobavljačkim lancima (npr. hosting u oblaku, analitika velikih podataka, ustupanje podizvođačima) osiguravanje da se na primeren način odnosite prema ličnim podacima postaje važniji nego ikad prije.

ŠTO JE ISO/IEC 27701?

Sistem menadžmenta privatnošću informacija (PIMS - Privacy Information Management System) na temelju najnovijeg međunarodnog standarda osigurava koristan okvir koji će vam omogućiti dosledno prepoznavanje rizika privatnosti, specifičnih zakonodavnih zahteva i odgovorno upravljanje vašim podacima.
Standard ISO/IEC 27701 utemeljena je na ISO Aneksu SL tako da se lako može integrisati u postojeće sisteme menadžmenta pri čemu je posebno dizajnirana kako bi se, zahtev po zahtev, nadogradila na ISO/IEC 27001 Sistem menadžmenta privatnošću informacija.

KOJE SU KLJUČNE PREDNOSTI?

• Zaštita reputacije i pružanje poverenja klijentima/ispitanicima kako se njihovim podacima upravlja odgovorno

• Osiguravanje jasne vidljivosti pristupa upravljanju podacima s partnerima u ekosistemu obrade podataka (voditelji i izvršitelji obrade ličnih podataka)

• Integracija pristupa zaštiti podataka s postojećim ISO/IEC Sistemom menadžmenta privatnošću informacija i sertifikacija