Naše usluge

 • Pomorstvo

   

  Kao klasifikaciono društvo, Bureau Veritas procenjuje usklađenost brodova sa specifičnim skupom pravila sa akcentom na proveru strukture i pouzdanost rada brodskih mašina i sistema. Takođe, pored toga u mogućnosti smo da ponudimo i sertfikaciju brodske opreme u ime administracije zastave pod kojim prod plovi.

  Dodatne usluge na osnovu naše ekspertize i dugogodišnjeg iskustva obuhvataju konsalting, tehničku podršku i različite vrste obuke. Ovim aktivnostima doprinosimo sigurnosti na moru na globalnom nivou i pomažemo u zaštiti životne sredine u oblasti pomorstva.

 • Industrija

  Bureau Veritas supports industries by assessing equipment and processes from the design stage to installation, commissioning and operation.
  Going beyond compliance, Bureau Veritas offers a wide range of services to ensure a safety-assurance process and asset availability performance whatever the industry.

    

 • Inspekcija i verifikacija

  Bureau Veritas supports you with equipment and installations that require recurrent regulatory inspections and maintenance in order to run efficiently.

  Our global network of highly specialized experts can provide world-leading services combining regulatory inspections, performance measurements and more.

 • Građevina

   

  Bureau Veritas pomaže organizacijama da upravljaju svim kvalitetima zdravlja i bezbednosti i zaštitu životnih aspekata svojih građevinskih projekata, od projektovanja do završetka. Takvi projekti obuhvataju zgrade i objekate svih vrsta, kao i civilne infrastrukture .

  Mi možemo da obezbedimo podršku u upravljanju projektima i ocenimo usaglašenost sa svim regulatornim zahtevima tokom projektovanja i izgradnje. Takođe pružamo tehničku podršku u fazi planiranja, građevinskog zemljišta i ispitivanje materijala - na licu mesta ili u našim laboratorijama - i dijagnoze niskogradnje kada je to potrebno.

 • Sertifikacija

  Bureau Veritas Certification provides a large range of certification and auditing services according to international and national standards as well as customer specific requirements in the fields of: Management Systems, Sustainability, Forest and Wood Products, Training.

 • Industrijske sirovine

  Bureau Veritas provides a wide range of inspection and laboratory testing services for all type of commodities: Oil & Petrochemicals, Metals & Minerals, Exploration & Mining, Coal and Agri-Commodities & Fertilizers.  The Commodities Division has been established since January 1st, 2011, integrating the activities of Inspectorate, acquired in September 2010, as well as the capabilities from large minerals acquisitions in North & South America and Australia.  Bureau Veritas is now a leader in the Commodities industry, providing customers with tailored solutions via its unrivalled global network.

 • Roba široke potrošnje

   

  Bureau Veritas radi sa prodavcima i proizvođačima potrošačkih proizvoda širom sveta da bi mogli da ocene koliko su njihovi proizvodi i procesi u okviru zakonskih normi i koliko su usklađeni sa zahtevima kvaliteta i osobina. Mi testiramo proizvode, pregledamo robu, ocenjujemo fabrike, sprovodimo specifične revizije, edukujemo i obučavamo osoblje. Naša proaktivna rešenja u lancu snabdevanja pomažu našim klijentima da bolje upravljaju rizicima, štite svoje brendove, smanje troškove i vreme potrebno da se pojave na tržištu.

  Testiranje , revizija, inspekcija i rešenja za lanace snabdevanja

  Odeljak Bureau Veritas-a koji se bavi robom široke potrošnje predstavlja svetskog lidera u osiguranju kvaliteta i usklađenosti sa normama i standardima koji se pruža potrošačima od strane proizvođača, distributera i trgovaca.

  Svojim prisustvom na teritorijama sa najvećim proizvođačima i trgovcima svuda u svetu, naša rešenja pomažu kompanijama koje se bave proizvodnjom, distribucijom i prodajom da unaprede: kvalitet proizvoda, sigurnost i usklađenost, fleksibilnost u proizvodnji, brzi izlazak na tržište, profitabilnost i brending u okviru celog lanca snabdevanja.

 • Vladine službe i međunarodna trgovina

   

  Ako je Vaš posao je u Vladinim službama ili u međunarodnoj trgovini onda je naš cilj da se smanje  rizici u poslovanju. Rad sa našim odeljekom za ove oblasti osigurava da su sve komercijlne transakcije završene zadovoljavajuće. Međunarodna trgovina postaje sve kompleksnija usled brzog menjanja zakona i propisa pojedinačnih zemalja, njihovih vlada i ostalih trećih lica. Bez obzira da li obavljate kupovinu ili prodaju na nacionalnom i/ili internacionalnom tržitu (gde mogu biti uključeni različiti proizvođači, izvoznici, uvoznici, trgovci, banke, osiguravajuća društva...) trgovci, vladina tela i internacionalne organizacije bi trebalo da budu zaštićeni tokom prenosa vlasništva. Pored toga, i roba bi trebalo da bude u skladu sa različitim propisima koji postoje u praksi.

  Bureau Veritas odeljak za rad sa Vladinim službama i međunarodno trgovinom, u saradnji sa Biroom za inspekciju i procenu usaglašenost (Bureau Inspection Valuation Assessment Control - BIVAC), predstvalja svetskog lidera u pružanju usluga vezanih za kontrolu i inspekciju uvoza kroz na primer usluge kao što su inspekcija robe pre i posle isporuke u različitim granama trgovine.

Ovaj sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja ovog sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića.