forrest-green-fsc

Sertifikacija FSC™

Šta je FSC™ sertifikacija?

Savet za zaštitu šuma (Forest Stevardship Council) je nevladina organizacija osnovana 1993. godine kao odgovor na zaštitu svetskih šuma; prihvatljiv izvor šumskih proizvoda koji su samo proizvodi koji potiču iz odgovarajućih (odgovornih)  šuma.

Sertifikacija u skladu s FSC™ standardima je dobrovoljna akcija usmerena na podršku o odgovornom upravljanju šumama na globalnom nivou. Budući da se svi artikli u lancu nabavke moraju ocenjivati, kupac može biti siguran da se kupljeni  šumski proizvod (drvo, drvni proizvodi, papir i proizvodi od papira) iz šuma, kojima se,  upravlja odgovorno. Bureau Veritas je nezavisna organizacija, kojoj je ASI odobrila akreditaciju za obavljanje revizije u okviru FSC™ programa.

FSC razdvaja dve vrste sertifikacije - za vlasnike šuma i preduzeća koja koriste šumske proizvode:

 Upravljanje šumama (FSC™ Forest Management - FSC FM)

 Sertifikacija FSC™ Upravljanje šumama namenjeno je organizacijama koje upravljaju vlastitim šumskim resursima i koje žele obaveštavati svoje klijente da se šumom upravlja  na odgovoran način. U slučaju da ova organizacija želi prodati drvo kao FSC sertifikovano, mora takođe dobiti certifikat FSC CoC.

FSC FM sertifikat o upravljanju šumama mora osigurati:

• Poštovanje svih  nacionalnih i lokalnih pravnih akata i FSC™ principa;

• Dugoročno pravo na imovinu i pravo korišćenja zemljišnih i šumskih resursa jasno su definisani, dokumentovani i legalno verifikovani;

• Pravna i običajna prava autohtonog stanovništva se priznaju i poštuju za posedovanje, korišćenje i upravljanje njihovim zemljištem, teritorijom i prirodnim resursima;

• Održava se ili promoviše dugoročno ekonomsko blagostanje šumarskih radnika i lokalnih zajednica;

• Promovisana je efikasna upotreba šumskih proizvoda i usluga kako bi se osigurala ekonomska održivost i širok spektar ekoloških i socijalnih koristi;

• Očuvanje biodiverziteta i pratećih vrednosti, vodne resurse, tlo, jedinstvene i osetljive ekosisteme i pejzaže, i na taj način održava ekološke funkcije i integriteta šume;

• Jasno su postavljeni dugoročni ciljevi upravljanja i sredstva za njihovu realizaciju;

 Koje su ključne prednosti FSCTM sertifikacije?

• vaši proizvodi će biti podobni za učešće na tenderima u skladu sa Uredbom o zelenoj javnoj nabavci,

• vaša kompanija će biti objavljena na javno dostupnom pretraživaču za sertifikovana preduzeća

• u cilju uvođenja sistema sledljivosti, moći ćete bolje kontrolisati upravljanje materijalnim resursima u vašoj kompaniji

• dobićete pristup nekim novim tržištima, ali ćete takođe štiti svetske šume

• vaši kupci će imati veće poverenje u vaše proizvode

• Vlasnici FSC™ sertifikata češće ispunjavaju zahteve EUTR
 

Zašto izabrati Bureau Veritas?

Bureau Veritas, d.o.o. je međunarodna kompanija sa više od 50.000 zaposlenih u 140 zemalja.Za Bureau Veritas osnovne vrednosti uključuju integritet i etiku, nepristrasnost u konsultacijama i sertifikaciji, fokus na klijenta i bezbednost na radu. Iz kancelarije u Beogradu vršimo sertifikaciju prema FSCTM ili  PEFCTM šemama.

Dodatne informacije:

Sustainable Forestry Certification

FSCR Certification Documents and Standards