Manadžment i upravljački organi

Izvršni odbor je operativni organ upravljanja Grupe. Njime predsedava genralni izvršni direktor i sastoji se od izvršnih direktora iz različitih oblasti poslovanja Grupe (pomorstvo, industrija i postrojenja, građevina, serifikacija, roba široke potrošnje), izvršnih direktora iz oblasti industrije i postrojenja iz glavnih geografskih zona i ljudi za pomoćne funkcije.

Izvršni odbor razmatra i odobrava pitanja i odluke koje se odnose na strategiju Grupe i generalnu organizaciju. On usvaja politiku i procedure za opštu primenu u okviru Grupe u celini. Pored toga, svaka od oblasti ima svoj poseban izvršni odbor.

Izvršni odbor sastoji se od 14 članova, uključujući generalnog izvršnog direktora.